När jag andas och ditt hjärta slår mot mina lungor

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qI6Hl3uzj0NWJmYWY5MjYtNzljMC00Njk0LThkYTYtOTllNzBhYTJjMDEw&hl=sv